หลายเส้นโลหิตตีบ

More: อาการ , อยู่ด้วย , การรักษา , การบำบัดด้วยการเสริม , การสนับสนุนและการเผชิญปัญหา , การวินิจฉัยโรค